Saturday, July 26, 2014

ទំនាក់ទំនងជាងដំឡើងដំបូល 012966878-0978839055

ដំឡើងរូចជាស្ថាពរ

បំពាក់គ្រឿងដំបូលហើយដេគរ័សសរអាលុយកាបោនហើយ

ក្រុមជាងកំពុងបិទអាលុយកាប៉ោន

អាលុយកាប៉ោនសសរ